Menu

Flytning af kampe - hvem gør hvad?

Kampfordeleren sørger for at give besked til holdlederen om kampe, der er flyttet på årgangen

 

Holdleder/holdansvarligs opgaver ved kampflytninger/ændringer

 • At give kampfordeleren besked om antal hold og niveau til DBUs turneringstilbud.
  (bemærk at DBU bruger automatisk indplacering iht. tidliger resultater)
 • Give tilbagemelding til kampfordeler på forudsete problemer for kampe/stævner, i forbindelse med planlægningsfasen (turneringsplan) Feks skole udflugter/konfirmationer.
 • Hvis der aftales kampflytning mellem trænere på årgangen(HSK/udehold) skal kampfordeler kontaktes minimum 12 dage før den ellers planlagte spilledato.

 

Ved hjemmekampe skal holdleder:

 • Kontakt og aftale ny tid med modstander.
  (Det kan også gøres over Kluboffice, men det tager som minimum 5 dage ekstra)
 • Særligt omkring 11 mands kampe: Her skal kampfordeler ALTID kontaktes INDEN der aftales noget med modstander.
 • Kampfordeleren orienteres altid om ønske om ændringer (baneplads)
 • HSK-kampfordeler skal have besked om aftale med modstander
 • HSK kampfordeler søger via Kluboffice og modstander bekræfter via Kluboffice
 • HSK kampfordeler giver holdleder besked via mail
 • Kampen kan bekræftes som ændret

 

Ved udekampe skal holdleder:

 • Selv kontakte modstander og aftale ny dato/tid
 • Give HSK kampfordeler besked på det aftalte
 • Modstander søger via kluboffice
 • HSK kampfordeler bekræfter i Kluboffice og giver holdleder besked på mail
 • Kampen kan betragtes som ændret

 

GENERELT

 • Turneringskampe på hjemmebane har forret i forhold til træningsaktiviteter/kampe.
 • Kampfordeler henviser til at lave kontrol på Tv-skærm i klubhuset om kampe og omklædningsrum
 • ALT kommunikation til og fra kampfordeler skal foregå enten på MAIL eller SMS 
  (ingen besked på telefonsvarer, skrevne sedler etc. )
Luk