Menu

Den Blå Tråd

HSK Fodbold Den Blå tråd
Den blå tråd er udarbejdet af HSK Fodbolds ungdomsudvalg med det formål at synliggøre, hvilke værdier
børne- og ungdomsfodbolden i HSK Fodbold (HSK) skal foregå under.
Det er vigtigt for udvalget at fastslå, at HSK er en breddeklub, hvor der skal være plads til alle. Det er derfor
vigtigt, at alle trænere og ledere i fodboldafdelingen kender og respekterer det værdigrundlag og de
retningslinjer der står i den blå tråd.
I HSK behandler vi dommere og modstandere med respekt. Hverken spillere, trænere, ledere eller forældre
kritiserer dommeren eller dommerens beslutninger.


Formålet med ungdomsfodbold i HSK er:
- At give alle mulighed for at spille fodbold, så de udfordres på det niveau, der passer til den enkelte spillers alder, talent og indstilling.
- At alle medlemmer efterlever ungdomsafdelingens værdigrundlag.
- At alle medlemmer får gode sportslige og sociale oplevelser uanset niveau.
- At der laves holddeling, som tager udgangspunkt i de enkelte spilleres niveau, så alle spillere får sportslige udfordringer. Der tilmeldes hold som passer til DBU Jyllands turneringsstruktur. Dette gælder også privatturneringer.
- Vi vil arbejde for, at HSK fortsat er en klub, hvor det sociale samvær er i højsæde. Klubben skal være et trygt miljø, fyldt med gode oplevelser og plads til alle.

Målsætninger:
- At HSK forventer at der til enhver tid er tilstrækkelig med kvalificerede, positive, inspirerende og veluddannede trænere og ledere til rådighed i klubben. Der vil, fra klubbens side, altid stilles trænerkurser til rådighed som trænerne forventes at deltage i.
- At give medlemmerne mulighed for, under velorganiserede og trygge rammer, at dyrke fodbold på forskellige niveauer.
- At tilstræbe, at det sportslige niveau til enhver tid bliver bestemt af de enkelte årganges sammensætning samt spillernes individuelle behov.
- At spillerne føres gennem ungdomsrækkerne: U5 - U17, så der sker en så harmonisk udvikling som muligt og som betyder, at det er naturligt at fortsætte i seniorafdelingen.
- At fastholde og udvikle den gode klubånd og det sociale liv i klubben.
- Vi vil være en rummelig klub, hvor der er plads til forskellighed. Der skal der være plads til både seriøsitet og hygge. Klubben skal kunne tilbyde fodbold på forskellige niveauer.
- Vi lægger vægt på den enkelte spillers glæde og selvværd frem for resultatet. Vi ønsker at lære spillerne, at fodbold er en holdsport, og alle har en værdi i en større sammenhæng, nemlig hele holdets udvikling.
- For at styrke det sociale og klublivet appelleres der til, at alle hjemmekampe lægges på lørdage.
- Vi hjælper hinanden på tværs af årgangene, så vi ikke skal aflyse kampe, fordi vi mangler en eller flere spillere.


HSK`s ungdomsfodbolds værdigrundlag:

- Fodbold for alle
- Respekt
- Udvikling (socialt og fodboldfærdigheder)

Niveauinddeling i forbindelse med stævne- og turneringer:
I HSK har vi som mål at være en fodboldklub, hvor alle kan spille fodbold uanset deres sportslige niveau.
Samtidig skal alle spillere have den sportslige udfordring, der er passende til netop deres niveau.
Hvis der ikke er niveauopdeling til et stævne, hvor vi deltager med flere hold, sørger vi for, at holdene
blandes for at opnå samme niveau.
DBU har i hæftet ”holdninger og handlinger” beskrevet den måde at tænke og spille børne- og
ungdomsfodbold på. Vi har derfor bestemt følgende principper for fodbolden i HSK.
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/dbus-holdninger/

Forklaring af 25-50-25 princippet:
25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres
eget niveau og 25 % af tiden af spillere over deres eget niveau. Denne tommelfingerregel har ifølge DBU
vist sig at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø.

Børnefodbold:

U5-U7
- Alle træner sammen i årgangen.
- Ingen niveauopdeling til DBU-kampe.
- Ingen niveauopdeling til Cups.
- Der lægges vægt på aktiv leg, tilsigter mest mulig bold.
- HAK princippet (Den enkelte spiller skal minimum spille halvdelen af kampen).
- Kampene ledes af forældre:

U8
- Der kan være begyndende niveauopdeling efter 25-50-25 modellen til træning, men alle træner
samtidig og der startes og sluttes sammen.
- Niveauopdeling i DBU-kampe men HSK anbefaler, så vidt muligt, lige inddeling af hold og tilmelding
i række der passer hertil.
- HAK princippet (Den enkelte spiller skal minimum spille halvdelen af kampen).
- Kampene ledes af forældre.

U9
- Der kan være begyndende niveauopdeling efter 25-50-25 modellen til træning, men alle træner
samtidig og der startes og sluttes sammen.
- Niveauopdeling til DBU- kampe, men obs på 25-50-25 modellen.
- HAK princippet (Den enkelte spiller skal minimum spille halvdelen af kampen).
- Kampene ledes af forældre. Klubben tilbyder kamplederkursus efter behov.

U10-11
- Her vil det være naturligt at inddele børnene efter deres udviklingstrin.
- En fleksibel niveaudeling, stadig med fokus på 25-50-25 princippet.
- Alle træner samtidigt og der startes og sluttes sammen.
- HAK princippet (Den enkelte spiller skal minimum spille halvdelen af kampen).
- Kampene ledes af forældre. Klubben tilbyder kamplederkursus efter behov.
U12
- Her vil det stadig være naturligt at inddele børnene efter deres udviklingstrin.
- En fleksibel niveaudeling, stadig med fokus på 25-50-25 princippet.
- Her kan niveaudeling påbegyndes, men det er ikke et krav.
- Al niveaudeling skal altid foregå rettidig og med henblik på at udvikle spillerne. Alle træner samtidig og der startes og sluttes sammen.
- HAK princippet (Den enkelte spiller skal minimum spille halvdelen af kampen)

Ungdomsfodbold:
Som udgangspunkt bliver årgangene slået sammen for at sikre det bedst mulige tilbud til holdene og
spillerne.

U13
- 1. halvår spilles der 8 mands. Efter nytår spilles der 11 mands. Samtidig begynder vi at samtræne med U14-U15.
- Her vil det være naturligt at inddele efter deres udviklingstrin.
- Der niveaudeles til kamp efter de niveauer, som de enkelte turneringer udbyder.
- Al selektion skal altid foregå med henblik på at udvikle spillere.
- For Liga 2-5 hold gælder HAK princippet.
- Der kan spilles to kampe pr. sæson på bane 1.

U14-U15
- Årgangene træner og spiller sammen.
- Her vil det være naturligt at inddele efter deres udviklingstrin.
- Der niveaudeles til kamp efter de niveauer, som de enkelte turneringer udbyder.
- Al selektion skal altid foregå med henblik på at udvikle spillere.
- For Liga 2-5 hold gælder HAK princippet.
- Der kan spilles to kampe pr. sæson på bane 1.

U16-U17
- Årgangene træner og spiller sammen.
- Her vil det være naturligt at inddele efter deres udviklingstrin.
- Der niveaudeles til kamp efter de niveauer, som de enkelte turneringer udbyder.
- Al selektion skal altid foregå med henblik på at udvikle spillere.
- For Liga 2-5 hold gælder HAK princippet.
- Der kan spilles to kampe pr. sæson på bane 1.
- For spillere, der går på efterskole, er der fri kontingent i den periode.

U18-U19 
- Årgangene træner og spiller sammen.
- Her vil det være naturligt at inddele efter deres udviklingstrin.
- Der niveaudeles til kamp efter de niveauer, som de enkelte turneringer udbyder.
- Al selektion skal altid foregå med henblik på at udvikle spillere.
- For Liga 2-5 hold gælder HAK princippet.
- Der kan spilles to kampe pr. sæson på bane 1
- Vi vil gerne holde spillerne i ungdomsrækkerne så længe som muligt, men hvis spillerne ønsker det, kan de spille seniorkampe som et supplement til årgangens kampe.

Luk