Menu

Tid til generalforsamling i HSK Fodbold

image
11. september 2023 kl. 20:41
Torsdag den 26. Oktober holder HSK Fodbold generalforsamling

HSK Fodbold holder generalforsamling torsdag den 26. oktober kl. 19.00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset ved NMT/Byens Arena, Skovvangsvej 20 i Hadsten

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen er:
-  Valg af dirigent
-  Bestyrelsens beretning
-  Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
-  Behandling af evt. indkomne forslag
-  Aflæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år til orientering
-  Valg til bestyrelsen
-  Valg af suppleant
-  Valg af revisor
-  Eventuelt

Indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen for HSK Fodbold på mail: administration@hskfodbold.dk – senest den 27. September 2023

Luk