Menu

Husk generalforsamling den 26. Oktober

image
12. oktober 2023 kl. 22:29
Dagsordenen er klar til årets generalforsamling.
Nu er der ikke længe til.
At vi mødes til den årlige generalforsamling i HSK Fodbold.

Det sker som tidligere annonceret torsdag den 26. oktober 2023 kl. 19.00.

Generalforsamlingen finder som vanligt sted i klubhuset ved NMT/Byens Arena, Skovvangsvej 20 i Hadsten, hvor klubben sørger for lidt godt til ganen, mens vi sammen kommer gennem dagsordenen.

Den vil være som følger:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
(Regnskabet deles ud på mødet)

4.  Behandling af evt. indkomne forslag
- Der er ingen indkomne forslag - der er kommet en henvendelse om lugt i klubhuset, som er behandlet i bestyrelsen.

5.  Aflæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år til orientering
(Budgettet deles ud på mødet)

6.  Valg til bestyrelsen

På valg er:
-.Carsten Reinholdt Mortensen
- Didde Marie Degn
- Rene Fly Jensen (modtager ikke genvalg)

7.  Valg af suppleant 

8.  Valg af revisor

9.  Eventuelt 

Vel mødt!
Luk